به سایت کلج خوش آمدید

If you cannot read the persian text on this web-site, please click here

& follow the constructions

 

براي آنکه به طریق خود ایمان داشته باشیم ، لازم نیست ثابت کنيم که طریق دیگران نادرست است

کسی که چنین می پندارد ، به گامهای خود نیز ایمان ندارد

 

 

HOME : NEWS : KALLAJ : MY PICTURES : IRAN : ENTERTAINMENT : CHILDREN : CONTACT : POETRY : NORWAY

نوشته های من

 

عقل و احساس

 

احساس من

اسبی جوان و چابک و چموش

عقل من

خارهائی تیز و برنده بر سر راه

و من

سوار بر اسب احساس

و مواجه با خارهای تیز راه

روز من

نبرد میان عقل و احساس

شب من

درمان زخم های آن نبرد خونین

و زندگی

سراسر درد و رنج و غم

خوش آن روزی

که اسب من شود آرام

و خارها نیز بباشند گل

و روز من

پیوند میان عقل و احساس

و شب من

خفتن در آرامش آن پیوند

و زندگی

سراسر بهره مند از لذت پیوند

 

صالح موسوی

21.10.1995

===================

عشق

بازگشت به صفحه اصلي

برگشت به فهرست نوشته ها

بالا

صالح موسوی www.kallaj.com Saleh Mousavi