به سایت کلج خوش آمدید

If you cannot read the persian text on this web-site, please click here

& follow the constructions

براي آنکه به طریق خود ایمان داشته باشیم ، لازم نیست ثابت کنيم که طریق دیگران نادرست است

کسی که چنین می پندارد ، به گامهای خود نیز ایمان ندارد

 

HOME : NEWS : KALLAJ: MY PICTURES : IRAN : ENTERTAINMENTFAMILY : CONTACT : POETRY : NORWAY

 

سفرهای دانشگاهی

=====

سفر پائیزی به شهر شمالی نروژ شهر ترومسه

 

بهار سال 2009 سفر به کشور دانمارک

 

بهار سال 2009 سفر به کشور هلند

 

بهار سال 2008 سفر به کشور فنلاند

 

پائیز سال 2008 سفر به شهر بیرمنگهام انگلستان

 

پائیز سال 2006 سفر به کشور لتونی

 

بهار سال 2005 سفر به کشور مونته نیگرو

 

++++++++++

 

آشنائی با کشورهای جهان

=====

IRAN

NORWAY

بالا

صالح موسوی www.kallaj.com Saleh Mousavi