به سایت کلج خوش آمدید

 

 

براي آنکه به طریق خود ایمان داشته باشیم ، لازم نیست ثابت کنيم که طریق دیگران نادرست است

کسی که چنین می پندارد ، به گامهای خود نیز ایمان ندارد

(پائولو کوئلیو)

 

 

HOME : NEWS : KALLAJ: MY PICTURES : IRAN : ENTERTAINMENTFAMILY : CONTACT : POETRY : NORWAY

 

سفر های شخصی

=====

 

 

جزاير مالوركا يا مايوركا در اسپانيا

 

 

سفر به منطقه خودمختار مادیرا در کشور پرتغال

 

سفر به سرزمین مصر در آخرین هفته سال 2009 میلادی

 

سفر به کشور ترکیه درنیمه دوم پائیز 1388

 

سفر به کشور استونی در پائیز 1388

 

سفر به بریتانیای کبیر در بهار سال2009

 

سفر به ایران در اواخر پائیز و اوایل زمستان سال 1387

 

سفر به چندین شهر و کشور اروپائی در تابستان 2008

 

سفر به ایتالیا در بهار سال 1387

 

++++++++++

 

آشنائی با کشورهای جهان

=====

عکس هائی از سفرهای مختلف من

عکس هائی از انگلستان

عکس هائی از سوئد

عکس هائی از لندن

عکس هائی از کلج

عکس هائی از ایران

عکس هائی از نروژ

عکس هائی از سایر نقاط جهان

IRAN

NORWAY

 

 

بالا

 

صالح موسوی www.kallaj.com Saleh Mousavi