به سایت کلج خوش آمدید

                                                                                                             If you cannot read the persian text on this web-site, please click  here

 

HOME : NEWS : KALLAJ : MY PICTURES : IRAN : ENTERTAINMENT : CHILDREN : CONTACT : POETRY : NORWAY

نوشته های نظم گونه

 

در این صفحه فقط نوشته های شخصی مرا میتوانید بخوانید

با کلیک به عنوان مورد نظرتان، میتوانید متن مربوطه را مطالعه کنید

به این مطلب توجه داشته باشید که من نه نویسنده ام و نه شاعر. من فقط تراوشات ذهنی خود را در قالب نثر گونه و احساسات قلبی خود را در قالب نظم گونه و یا در شکل انشای منظوم، به روی کاغذ می آورم. پس همه نوشته های مرا میشود انشاءهای نامنظوم و انشاءهای منظوم نامید و بس.  کاری که من میکنم هر کس دیگر نیز میتواند بکند. نوشته های من مربو ط به زمان خاص خود میباشند و ممکن است بعدها خود من هم با آنها موافق نباشم

---------------------

 

فرق است میان آنکه یارش در بر - با آن که دو چشم انتظارش بر در

 

تو را دوست میدارم من....

 

امشب شرابی نوشیدم

 

بیا تا عشق یابیم

 

کسی مرا نفهمید

 

عقل و احساس

 

میدانم.... نمیدانم....

 

هستی

 

دل نالان

 

سفر

 

برف و آفتاب

 

دیدم خدا را

 

کسی انتظار مرا نمی کشد

 

جشن عید مسیحا

 

شکست

 

جرقه امید

 

دیو و فرشته

 

غریب

 

زندگی

 

عزیزم

 

غمین دیدمت

 

نوشدارو و زهر

 

لاتکلف نفسا الا وسعها

 

گفتگوی شمع من با نخش

 

بی تو

 

شب

 

مرگ عشق

 

سخنی با فرزند دربندم

 

عشق و زندگی

 

عشق چیست؟

 

جان من

 

آغوش من

 

فریاد

 

امید

 

 

       -------------------------------------

نوشته های من

عشق

نظرات شما در مورد نوشته های من

نظرات شما در مورد سایت کلج

بازگشت به صفحه اصلي

 

بالا

 

 

 

 صالح موسوی  www.kallaj.com   Saleh Mousavi