به سایت کلج خوش آمدید

If you cannot read the persian text on this web-site, please click here

& follow the constructions

 

براي آنکه به طریق خود ایمان داشته باشیم ، لازم نیست ثابت کنيم که طریق دیگران نادرست است

کسی که چنین می پندارد ، به گامهای خود نیز ایمان ندارد

 

HOME : NEWS : KALLAJ : MY PICTURES : IRAN : ENTERTAINMENT : CHILDREN : CONTACT : POETRY : NORWAY

         

شهريار

زندگي نامه استاد شهـريار

سيه چشمان شيرازي


دل و جانيكه دربردم من از تركان قفقازي
به شوخي مي‌برند از من سيه چشمان شيرازي
من آن پيرم كه شيران را به بازي برنميگيرم
تو آهووش چنان شوخي كه با من ميكني بازي
بيا اين نرد عشق آخري را با خدا بازيم
كه حسن جاودان بردست عشق جاودان بازي
ز آه همدمان باري كدورتها پديد آيد
بيا تا هر دو با آيينه بگراريم غمازي
غبار فتنه گو برخيز از آن سرچشمهء طبعي
كه چون چشم غزالان داند افسون غزل سازي
به ملك ري كه فرسايد روان فخررازيها
چه انصافي رود با ما كه نه فخريم و نه رازي
عروس طبع را گفتم كه سعدي پرده افرازد
تو از هر در كه بازآيي بدين شوخي و طنازي
هر آنكو سركشي داند مبادش سروري اي گل
كه سرو راستين ديدم سزاوار سرافرازي
گر از من زشتئي بيني به زيبائي خود بگرر
تو زلف از هم گشائي به كه ابرو در هم اندازي
به شعر شهريار آن به كه اشك شوق بفشانند

طربناكان تبريزي و شنگولان شيرازي

زندگي نامه استاد شهـريار

 

پیرم و گاهی دلم یاد جوانی می کند

 

1 Heyderbabaya salam- Şəhriyar / حیدربابایه سلام - شهریار

2 Heyderbabaya salam- Şəhriyar / حیدربابایه سلام - شهریار

 

 

=================

 

 

 

"آذربايجان"

بازگشت به صفحه شعر

سایر شعرای معاصر

بازگشت به صفحه اصلي

بالا

                  

صالح موسوی www.kallaj.com Saleh Mousavi