به سایت کلج خوش آمدید

 

 

براي آنکه به طریق خود ایمان داشته باشیم ، لازم نیست ثابت کنيم که طریق دیگران نادرست است

کسی که چنین می پندارد ، به گامهای خود نیز ایمان ندارد

 

(پائولو کوئلیو)

 

HOME : NEWS : KALLAJ : MY PICTURES : IRAN : ENTERTAINMENT : CHILDREN : CONTACT : POETRY : NORWAY

 

کسی انتظار مرا نمی کشد

 

درب را می گشایم

کسی انتظار مرا نمی کشد

کسی مرا به استقبال نمی آید

خبری از هیاهوی کودکان نیست

کسی نیست که خسته نباشی بگوید

کسی سلامم را پاسخ نمی گوید

کسی برایم در نمی گشاید

کسی نیست تا کوله بارم را از دستم بگیرد

 

خانه سرد است و تنها

تاریک است و خاموش

 

درب را میگشایم

و می بینم که منتظرانی نیز در بی انتظاری خویش دارم

و منتظران من اینانند

سکوت و سردی و تاریکی

و من باید با این سه مانوس باشم

... و می شوم ....

 

صالح موسوی

25.01.1994

===================

بازگشت به صفحه اصلي

برگشت به فهرست نوشته ها

بالا

 

صالح موسوی www.kallaj.com Saleh Mousavi