به سایت کلج خوش آمدید

       If you cannot read the persian text on this web-site, please click    here

                                                              & follow the constructions

 

  براي آنکه به طریق خود ایمان داشته باشیم ، لازم نیست ثابت کنيم که طریق دیگران نادرست است

 کسی که چنین می پندارد ، به گامهای خود نیز ایمان ندارد 

 

 (پائولو کوئلیو)

 

 

HOME : NEWS : KALLAJ: MY PICTURES : IRAN : ENTERTAINMENTFAMILY : CONTACT : POETRY : NORWAY

 

جشن شب یلدا در یلدای سال 1391

 

امشب شب یلداست همه چیز برپاست

آجیل دارم انار دارم تازه گلپر هم برای انار دارم

اما هندوانه ندارم ولی عکسشو دارم

عکس هم خوب است

عکس خیلی ها را امشب با خود دارم

همه عزیزان را عشق را فرزندان را نوه را خواهرها و برادرها و خانواده های آنها را و حاج آقامون را

و عکس پدر و مادرم را که امیدی به دیدارشان نیست

راستی خرما هم دارم و خرما را میخورم بیاد پدر و مادر

یاد و خاطره خوب است در شب یلدا

یاد همه دوستان و فامیل و یاران هم هست

خوبه که دوستانی دارم که یادشان کنم

خوبه که همه اونائی که عکسشون را دارم هستند تا عکسشونو ببینم و احساس بودن با آنها را داشته باشم

فکر کن اگه همه اینها نبود

وای چه میشد

فکر کن من هندوانه ندارم

ولی انار دارم اونم با گلپر

فکر کن اونائی که انار ندارن ولی گلپر دارن اما انار ندارن تا با اون بخورن

یا اینکه انار دارن ولی گلپر ندارن

فکر کن هر دوی اونا را دارن ولی دندون ندارن که بخورن

فکر کن اونائی که خرما ندارن

تازه من گردو هم داشتم و خرما و گردو را باهم خوردم

فکر کن اونائی که امشب آجیل ندارن اما من چند نوع آجیل داشتم درسته تنوعش زیاد نبود ولی داشتم

فکر کن اونائی که آجیل دارن ولی مریضند و دکتر خوردن آجیل را براشون قدغن کرده

فکر کن اونائی که عکس ندارن

یا عکس دارن ولی چشم ندارن تا عکس ها رو ببینن

فکر کن اونائی که عکس دارن ولی از عکس ها فقط خاطره های بد دارن و بنابراین دلشون نمیاد به عکس ها نیگا کنن

فکر کن اونائی که عزیزانی ندارن که بیادشون باشن

و اونوقت فقط تنهائی خود را دارن امشب

فکر کن اونا حتی تنهائی را هم خودشون انتخاب نکرده باشند بلکه بهشون تحمیل شده باشه

فکر کن اونائی که امید به فردا ندارن

فکر کن اونائی که عشق را باور ندارن

فکر کن اگه من همه اینها رو نداشتم چقدر اوضاعم خراب بود

فکر کن من چقدر چیزها دارم امشب،  که امشب را جشن بگیرم

تازه موسیقی رنگ و وارنگ هم دارم

و حال تازه ای به شب من داده

فکر کن موزیک داشتم ولی کر بودم و نمیتونستم گوش کنم

موزیک به چند زبان را من گوش کردم

فکر کن اگه من این چند زبان را بلد نبودم چقدر محدود میشدم

فکر کن اگه من سواد نداشتم اینا رو بنویسم

فکر کن اگه سواد داشتم ولی امکان نوشتن اینا به این شکل را نداشتم

فکر کن من چقدر غنی ام

خدا را شکر برای داشتن همه اینها

 

--------

شب یلدا

نوشته های نظم گونه

 

 صالح موسوی  www.kallaj.com   Saleh Mousavi