Welcome to www.kallaj.com

HOME : NEWS : KALLAJ : MY PICTURES : IRAN : ENTERTAINMENT : CHILDREN : CONTACT : POETRY : NORWAY

Min CV

CV for Saleh Mousavi

                                                         

Navn: Mousavi, Saleh

 

 

 

                                                             A. Utdanning:

 

 

A.1. Norge.

 

2002 - 2005  

Hovedfag, Flerkulturell og utviklingsrettet utdanning, Høgskolen i Oslo

 - ( 40 vekttall / 120 studiepoeng)

 

 

2001 - 2002    

Videreutdanning: Spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo, Blindern

 - ( 10 vekttall / 30 studiepoeng)

 

 

2001 - 2002    

Videreutdanning: Flerkulturelt arbeid i skolen, Høgskolen i Oslo

- ( 10 vekttall / 30 studiepoeng)

 

 

2000 - 2001           

Videreutdanning: Journalistikk, Folkeuniversitetet

- ( 10 vekttall / 30 studiepoeng)

 

 

jan. 1999 - des.1999     

Videreutdanning: Skoleledelse, Universitetet i Oslo, Blindern

- ( 10 vekttall / 30 studiepoeng)

 

 

1997 - 1998             

Videreutdanning: Migrasjonspedagogikk, Høgskolen i Oslo

- ( 10 vekttall / 30 studiepoeng)

 

 

1990 - 1994        

3-årig Allmennlærerutdanning-cand.mag.,Telemarklærer høgskole

- ( 60 vekttall / 180 studiepoeng)

 

 

1988 - 1989            

Norsk opplæring, norsk eksamen på vgs, og Bergentest

 

 

 

 

A.2.   Iran:

 

 

1976-1979                 

2-årig høyskoleutdanning i faget handel, org. og ّøkonomi

( godkjent i Norge som grunnfag- 20 vekttall / 60 studiepoeng)

 

 

 

1962-1976

12-årig skolegang med eksamenartium i naturfaglinje

 

 

 

 

 

 

 

                                                 B. Yrkeserfaring:

 

 

B.1. Norge:

 

 

01.01.14 – dd

50 % stilling som høgskolelektor v/Høgskolen i Telemark–Institutt for sosialfag

 

01.01.14 - dd

50 % stilling som rådgiver v/Nasjonal senter for flerkulturell opplæring

 

 

01.08.12 – 31.12.13

25 % stilling som høgskolelektor v/Høgskolen i Telemark–Institutt for sosialfag

 

01.08.12 - 31.12.13

75 % stilling som rådgiver v/Nasjonal senter for flerkulturell opplæring

 

 

01.08.11 - 31.07.12

50 % stilling som rådgiver v/Nasjonal senter for flerkulturell opplæring

 

01.08.11 – 31.07.12

50 % stilling som høgskolelektor v/Høgskolen i Telemark–Institutt for sosialfag

 

04.04.11 - 31.07.11

80 % stilling som rådgiver v/Nasjonal senter for flerkulturell opplæring

 

01.01.10 – 31.07.11   

20 % stilling som høgskolelektor v/Høgskolen i Telemark–Institutt for sosialfag

 

 

01.01.10 – 04.04.11   (NB! Jeg jobbet i 120 % stilling.: 100 % stilling i Buf-etat og 20 % stilling på HiT)

        

Full stilling som pedagogisk rådgiver Buf-etat Hønefoss

 

 

 

01.02.05 – 31.12.09    

Full stilling som høgskolelektor v/Høgskolen i Telemark–Institutt for sosialfag

 

 

 

1994 - 2001                 

Full stilling -  Allmennlærer (og bl.a. klassestyrer i Velkomstklasse 2 år), Fjell skole, Drammen (Velkomstklasse er kommunens innføringsklasse for minoritetsspråklige elever i barneskolealder.)

 

 

1999 - 2000               

Permisjon fra lærerobben, og arbeidet som konsulent  både på Skolekontoret og på Sosialsenteret i Drammen (til sammen i full stilling)

 

 

1993 - 1994     

Morsmålslærer, barneskole, Notodden deltidsstilling

 

 

1988 - 1989      

Morsmåls- og hjelpelærer på en ungdomsskole, Sogn og Fjordane deltidsstilling

 

 

 

 

 

 

B. 2.  Iran:

 

 

1985 - 1987            

Administrasjonsleder på et skipfirma

 

 

1982 - 1985            

Kontormedarbeider og rådgiver på et bygningsfirma i utenrikshandelavdelingen

 

 

1980 - 1981            

Borgermester på et distrikt med 3000 innbyggere

 

 

1979 - 1980            

Lærervikar, ungdomsskole

 

 

ABOUT ME 

 

 

My visiting card in NAFO

 

 

Publikasjoner:

 

1. Hovedfagsoppgave:

 

"Hva kan jeg hjelpe deg med?" bibsys - Kan lهnes pه 7 forskjellige steder:

  

 

 

Hva kan jeg hjelpe deg med?
XH04
Saleh Mousavi
Hovedfagsrapport 2005 nr 7:Undertittel pه denne hovedfagsoppgaven er:Tosprهklig opplوring og tosprهklige lوreres arbeidssituasjon og deres opplevelser av sin rolle.


[LES MER]
Pris: 175,00
 
 
 

 

 

2. Et kapittel i en bok:

إ greie seg i utdanningssystemet i nord og sّr - Kapittel 5 er skrevet  av Saleh Mousavi

 

إ greie seg i utdanningssystemet i nord og sّr - BIBSYS

 

 

 

 

 

 

3. Avisartikler: Jeg har vوrt gjesteskribent i avisen Drammens Tidende i ett هr der har jeg skrevet bl. a. fّlgende artikler:

 • November 1999: Makt og ansvar
 • Desember 1999: Bهde hjerte og hjerne
 • Januar 2000: Hater du Carl I. Hagen?
 • Februar 2000: Flyktningearbeid i Drammen
 • Mars 2000: Hva skjer pه Fjell skole?
 • April 2000: Brudd pه menneskerettigheter i Tsjetsjenia
 • Mai 2000: Hurra, hurra Drammen
 • Juni 2000: Vold mot kvinner
 • Juli 2000: Fattigdom i verden - tiden lّper fra oss
 • August 2000: Skolestart - for mange, men ikke for alle
 • September 2000: Fred og fattigdom i fokus pه FNs Tusenهrstoppmّte
 • Oktober2000: "Shah-name" - iransk kongebok
 • I tillegg har jeg skrevet en del meninger i denne avisen.

 

Noen av AvisAriklene

 

ABOUT ME 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOME

 

 

 

UP

 

www.kallaj.com © Saleh Mousavi