kallaj

     

--------------

                            A good dictionary for you

                         if you want to learn Norwegian

                           ---------------------------

Useful words & phrases:

Norwegian

adresse

adresse-

endring

advokat

ansvarlig

avis

befolkning

brosjyre

by

byfogd-

embete

bygd

department

direktorat

ekteskaps-

attest

endring

folkeregisteret

forskrift

frimerke

fylke

fylkes-

kommune

fylkesmann

fylkesting

hjelpemiddel-

sentral

innvandrer

juridisk

kommune

kontakt- informasjon

kontor

kunst

lenke

lensmanns-

kontor

liknings-

kontor

lov

lovlig

lån

melding

moms

myndighet

nettsted

NOU

nyheter

nyttige lenker

oppholds-

tillatelse

opplysninger

OSS (ofte stilte spørsmål)

peker

regelverk

regjering

rettshjelp

samarbeid

selvangivelse

sikkerhet

skatt

skatte-

oppkrever

skattefradrag

skattekort

skjema

sorenskriver

sprett-opp

språk

spّørsmål

stengt

stilling

storting

strøm

svar

søk

tilsyn

tingrett

tjeneste

trygdekontor

ulovlig

undersøkelse

utdanning

utenlandsk

utleier

vei

Å  bestille

Å   formidle

et lån

Å  inneholde

Å kjøpe

Å  leie

Å  stemme

Å  velge

English

address

change of address

lawyer

responsible

newspaper

population

brochure

town/city

city recorder's office

rural community

ministry

directorate

marrige certificate/letter of no impediment

change

National Registry

regulation

postage stamp

county

county administration

county governor

county council

technical aids centre

immigrant

judicial

municipality

contact details

office

art

link

local police station

tax assessment office

law

legal

loan

announcement/ message

VAT, value added tax

authority

web site

Official Norwegian Report

news

useful links

residence permit

information

FAQs (frequently asked questions)

link

regulations

government

legal aid

cooperation

tax return

safety

tax

tax collector

tax deduction

tax deduction card

form

district judge /magistrate

pop-up

language

question

closed

position /occupied

Storting (parliament)

electricity

answer/reply

search

supervision

district court

service

social security office

illegal

survey

education

foreign

landlord

road

to book/reserve

to arrange

a loan

to contain/include

to buy

to rent/lease

to vote

to choose