kallaj

     

Navn: Mousavi, Saleh

                                                             A. Utdanning:

A.1. Norge.

2002 - 2005  

Hovedfag, Flerkulturell og utviklingsrettet utdanning, Høgskolen i Oslo

 - ( 40 vekttall / 120 studiepoeng)

2001 - 2002    

Videreutdanning: Spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo, Blindern

 - ( 10 vekttall / 30 studiepoeng)

2001 - 2002    

Videreutdanning: Flerkulturelt arbeid i skolen, Høgskolen i Oslo

- ( 10 vekttall / 30 studiepoeng)

2000 - 2001           

Videreutdanning: Journalistikk, Folkeuniversitetet

- ( 10 vekttall / 30 studiepoeng)

jan. 1999 - des.1999     

Videreutdanning: Skoleledelse, Universitetet i Oslo, Blindern

- ( 10 vekttall / 30 studiepoeng)

1997 - 1998             

Videreutdanning: Migrasjonspedagogikk, Høgskolen i Oslo

- ( 10 vekttall / 30 studiepoeng)

1990 - 1994        

3-årig Allmennlærerutdanning-cand.mag.,Telemarklærer høgskole

- ( 60 vekttall / 180 studiepoeng)

1988 - 1989            

Norsk opplæring, norsk eksamen på vgs, og Bergentest

A.2.   Iran:

1976-1979                 

2-årig høyskoleutdanning i faget handel, org. og ّøkonomi

( godkjent i Norge som grunnfag- 20 vekttall / 60 studiepoeng)

1962-1976

12-årig skolegang med eksamenartium i naturfaglinje

                                                 B. Yrkeserfaring:

B.1. Norge:

01.08.12 – 31.12.13

25 % stilling som høgskolelektor v/Høgskolen i Telemark–Institutt for sosialfag

01.08.12 - 31.12.13

75 % stilling som rådgiver v/Nasjonal senter for flerkulturell opplæring

01.08.11 - 31.07.12

50 % stilling som rådgiver v/Nasjonal senter for flerkulturell opplæring

01.08.11 – 31.07.12

50 % stilling som høgskolelektor v/Høgskolen i Telemark–Institutt for sosialfag

04.04.11 - 31.07.11

80 % stilling som rådgiver v/Nasjonal senter for flerkulturell opplæring

01.01.10 – 31.07.11   

20 % stilling som høgskolelektor v/Høgskolen i Telemark–Institutt for sosialfag

01.01.10 – 04.04.11   (NB! Jeg jobbet i 120 % stilling.: 100 % stilling i Buf-etat og 20 % stilling på HiT)

Full stilling som pedagogisk rådgiver Buf-etat Hønefoss

01.02.05 – 31.12.09    

Full stilling som høgskolelektor v/Høgskolen i Telemark–Institutt for sosialfag

1994 - 2001                 

Full stilling -  Allmennlærer (og bl.a. klassestyrer i Velkomstklasse 2 år), Fjell skole, Drammen (Velkomstklasse er kommunens innføringsklasse for minoritetsspråklige elever i barneskolealder.)

1999 - 2000               

Permisjon fra lærerobben, og arbeidet som konsulent  både på Skolekontoret og på Sosialsenteret i Drammen (til sammen i full stilling)

1993 - 1994     

Morsmålslærer, barneskole, Notodden deltidsstilling

1988 - 1989      

Morsmåls- og hjelpelærer på en ungdomsskole, Sogn og Fjordane deltidsstilling

B. 2.  Iran:

1985 - 1987            

Administrasjonsleder på et skipfirma

1982 - 1985            

Kontormedarbeider og rådgiver på et bygningsfirma i utenrikshandelavdelingen

1980 - 1981            

Borgermester på et distrikt med 3000 innbyggere

1979 - 1980            

Lærervikar, ungdomsskole

Publikasjoner:

1. Hovedfagsoppgave:

"Hva kan jeg hjelpe deg med?" bibsys - Kan lهnes pه 7 forskjellige steder:

[LES MER]

Pris: 175,00

2. Et kapittel i en bok:

إ greie seg i utdanningssystemet i nord og sّr - Kapittel 5 er skrevet  av Saleh Mousavi

3. Avisartikler: Jeg har vوrt gjesteskribent i avisen Drammens Tidende i ett هr der har jeg skrevet bl. a. fّlgende artikler:

November 1999: Makt og ansvar

Desember 1999: Bهde hjerte og hjerne

Januar 2000: Hater du Carl I. Hagen?

Februar 2000: Flyktningearbeid i Drammen

Mars 2000: Hva skjer pه Fjell skole?

April 2000: Brudd pه menneskerettigheter i Tsjetsjenia

Mai 2000: Hurra, hurra Drammen

Juni 2000: Vold mot kvinner

Juli 2000: Fattigdom i verden - tiden lّper fra oss

August 2000: Skolestart - for mange, men ikke for alle

September 2000: Fred og fattigdom i fokus pه FNs Tusenهrstoppmّte

Oktober2000: "Shah-name" - iransk kongebok

I tillegg har jeg skrevet en del meninger i denne avisen.