Avisartikler

     

 Avisartikler: Jeg har vært gjesteskribent i avisen Drammens Tidende i ett år der har jeg skrevet bl. a. følgende artikler:

November 1999: Makt og ansvar

Desember 1999: Både hjerte og hjerne

Januar 2000: Hater du Carl I. Hagen?

Februar 2000: Flyktningearbeid i Drammen

Mars 2000: Hva skjer på Fjell skole?

April 2000: Brudd på menneskerettigheter i Tsjetsjenia

Mai 2000: Hurra, hurra Drammen

Juni 2000: Vold mot kvinner

Juli 2000: Fattigdom i verden - tiden løper fra oss

August 2000: Skolestart - for mange, men ikke for alle

September 2000: Fred og fattigdom i fokus på FNs Tusenårstoppmøte

Oktober2000: "Shah-name" - iransk kongebok

I tillegg har jeg skrevet en del meninger i denne avisen.