kallaj

با شخصیت های سیاسی جهان آشنا شویم

نلسون ماندلا و تابو مبه کی، رهبران افریقای جنوبی

در همین روز ماندلا، با خانمی 52 ساله که بیوه رئیس جمهور سابق موزامبیک میباشد، ازدواج کرد

جشن تولد و ازدواج ماندلا مبارک باد

در دوره ریاست جمهوری، ماندلا توانست تعییر سیستم از رژیم آپارتاید با ساختارهای ویژه اش، به یک سیستم دموکراسی، با سیاستی صلح آمیز انجام دهد، هرچند نتوانسته تمامی خواسته های مردم برآورده کند.

مبه کی در سال 1942 میلادی بدنیا آمد. پدرش  از فعالین آ.ان.سی و کمونیست بود.

مبه کی وقتی بعنوان رهبر آ.ان.سی معرفی شد، خبرنگاری از وی پرسید که آیا او جای ماندلا را پرخواهد کرد؟ و مبه کی با لبخندی برلب اینچنین پاسخ داد:

منتشر شده در ماهنامه خانواده، چاپ نروژ، مرداد 1377

The Life and Times of Nelson Mandela

...........................................................

نلسون ماندلا

بگذار عشق خاصیت تو باشدد

از خدا پرسيدم:خدايا چطور مي توان بهتر زندگي کرد؟

خدا جواب داد :گذشته ات را بدون هيچ تاسفي بپذير

با اعتماد زمان حال ات را بگذران و  بدون ترس براي آينده آماده شو

ايمان را نگهدار و  ترس را به گوشه اي انداز

شک هايت را باور نکن و  هيچگاه به باورهايت شک نکن

زندگي شگفت انگيز است فقط اگربداني که چطور زندگي کني

مهم این نیست که قشنگ باشی ، قشنگ این است که مهم باشی! حتی برای یک نفر

مهم نیست شیر باشی یا آهو مهم این است با تمام توان شروع به دویدن کنی

كوچك باش و عاشق.. كه عشق می داند آئین بزرگ كردنت را

بگذارعشق خاصیت تو باشد نه رابطه خاص تو باکسی

موفقيت پيش رفتن است نه به نقطه ي پايان رسيدن

فرقى نمي كند گودال آب كوچكى باشى يا درياى بيكران... زلال كه باشى، آسمان در توست.

نلسون ماندلا