kallaj

     

Navn: Mousavi, Saleh

Født: 21.02.56

Statsborgerskap: Norsk, opprinnelig fra Iran

                    A. Utdanning:

A.1. Norge.

2002-2005  Hovedfag, Flerkulturell og utviklingsrettet utdanning, Høgskolen i Oslo

2001-2002    Videreutdanning: Spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo, Blindern

2001-2002    Videreutdanning: Flerkulturelt arbeid i skolen, Høgskolen i Oslo

2000-2001            Videreutdanning: Journalistikk, Folkeuniversitetet

1999-1999     Videreutdanning: Skoleledelse, Universitetet i Oslo, Blindern

1997-1998             Videreutdanning: Migrasjonspedagogikk, Høgskolen i Oslo

1990-1994         3-årig Allmennlærerutdanning-cand.mag.,Telemarklærer høgskole

1988-1989            Norsk opplæring, norsk eksamen på vgs, og Bergentest

A.2.   Iran:

1976-1979                 2-årig høyskoleutdanning i faget handel og økonomi

         ( godkjent i Norge som grunnfag- 20 vekttall)

1962-1976                     12-årig skolegang med eksamenartium i naturfaglinje

               B. Yrkeserfaring:

B.1. Norge:

01.02.05 - dd Høgskolelektor(full stilling), v/Høgskolen i Telemark–Institutt for sosialfag

1994-2001          Allmennlærer/(klassestyrer i Velkomstklasse 2 år), Fjell skole, Drammen (Velkomstklasse er kommunens innføringsklasse for minoritetsspråklige elever i barneskolealder.)

1999-2000                permisjon fra lærerjobben, og arbeidet som konsulent  både på Skolekontoret og på Sosialsenteret i Drammen

1993-1994    morsmålslærer, barneskole, Notodden

1988-1989           morsmåls- og hjelpelærer, ungdomsskole, Sogn og Fjordane

* Ved siden av jobben har jeg også gjort følgende (i Norge):

Hobby:

2005 – dd         web-side www.kallaj.com og  Hjemmeside for Saleh Mousavi i HiT

1999-2000                 Fast gjesteskribent i avisen Drammens Tidende , en gang i måned

1998-1999                Redaktør for en iransk månedlig tidskrift publisert i Norge

kurs:

2001                 kurs for frivillige, Frivillighetssentralen, Drammen

1999                 praktisk journalistikk, Institutt for journalistikk, Fredrikstad

B. 2.  Iran:

1985-1987            administrasjonsavdelingsleder på et lite skipfirma

1982-1985            kontormedarbeider på et bygningsfirma i utenrikshandelavdelingen

1980-1981            borgermester på et distrikt med 3000 innbyggere

1979-1980            lærervikar, ungdomsskole

Certificate that I attended International Week Ethnic-Sensitive Social Work Practice in Rovaniemi University of Applied Sciences Rovaniemi, Finland April 21 - 25, 2008

Publikasjoner:

1. Hovedfagsoppgave:

"Hva kan jeg hjelpe deg med?" bibsys - Kan lånes på 7 forskjellige steder:

Å greie seg i utdanningssystemet i nord og sør - Kapittel 5 er skrevet  av Saleh Mousavi

3. Avisartikler: Jeg har vært gjesteskribent i avisen Drammens Tidende i ett år der har jeg skrevet bl. a. følgende artikler:

November 1999: Makt og ansvar

Desember 1999: Både hjerte og hjerne

Januar 2000: Hater du Carl I. Hagen?

Februar 2000: Flyktningearbeid i Drammen

Mars 2000: Hva skjer på Fjell skole?

April 2000: Brudd på menneskerettigheter i Tsjetsjenia

Mai 2000: Hurra, hurra Drammen

Juni 2000: Vold mot kvinner

Juli 2000: Fattigdom i verden - tiden løper fra oss

August 2000: Skolestart - for mange, men ikke for alle

September 2000: Fred og fattigdom i fokus på FNs Tusenårstoppmøte

Oktober2000: "Shah-name" - iransk kongebok

I tillegg har jeg skrevet en del meninger i denne avisen.

My CV - in English