Kallaj

     

Kurs i Mo i Rana - 12.09.12

Onsdag 12. september 2012 holdt jeg et kurs

 med følgende program:

·         Morsmålslærere

·         Tospråklige lærere og -assistenter

·         Andre interesserte

·         Tospråklighet

·         Morsmålets betydning

·         Tospråklig fagopplæring

·         Morsmålsopplæring - arbeid med læreplanen

·         Tospråklige læreres rolle og oppgaver

·         Lærersamarbeid

·         Opplæringsloven

Kurset ble holdt i PPT i Rana kommune

Se noen bilder fra byen Mo i Rana