www.kallaj.com

     

انفجار آزمایشی بمب اتم

همانطور که در اخبار آمد، ابتدا دولت هند و سپس دولت پاکستان اقدام به انفجار آزمایشی بمب های اتمی زدند که با محکومیت جهانی روبرو گردید. تقریبا همه کشورهای جهان این اقدام دو کشور را محکوم کردند. بخصوص این عمل از طرف کشورهائی که خود دارای بمب اتم بوده و در محدوده خاک خود و یا دیگران آنها را قبلا و در گذشته ای نه چندان دور آزمایش کرده اند، بشدت محکوم گردید

آمریکا با این اندیشه این عمل را محکوم میکند که بغیر از خود و کشورهای هم پیمان وی در غرب، هیچ کشور دیگری نباید حق داشتن چنین سلاحهائی را داشته باشد، و هر کشوری بغیر آنها، دارای چنین سلاحهائی باشند بعنوان غیر مسئول و خطرناک تلقی میشوند. البته که داشتن و انفجار بمبهای اتمی کاری است غیر مسئولانه و خطرناک. و تا اینجای قضیه ما با امریکا موافقیم، ولی مشکل اینجاست که این صفات را امریکا فقط برای سایر کشورها یعنی کشورهای غیر غربی و یا کشورهای باصطلاح جهان سوم و یا در حال توسعه بکار میبرد، و نه برای خود و دوستان خود. اینحا قضیه ضرب المثل قدیم فارسی یک بام و دو هوا کاملا صدق میکند

هند همیشه خواستار یک کرسی ثابت در شورای امنیت سارمان ملل متحد بوده ولی هیچ کشوری آن را جدی نگرفته است. بعد از جین، هند پرجمعیت ترین کشور دنیا بوده و خود را دارای حق و حقوقی در شورای امنیت میداند. پنج عضو ثابت و دائم شورا، یعنی امریکا، انگلیس، چین، فرانسه و روسیه همه دارای بمب اتمی میباشند. بنابراین غیر معقولانه نیست که اینطور نتیجه گیری شود که یک کرسی در شورای امنیت فقط زمانی حاصل میگردد که کشوری بتواند قدرت نظامی خود را به معرض نمایش جهانی بگذارد و شاید از این رهگدر باشد که هند به چنین کاری دست میزند. و پاکستان نیز از طرفی از هند هراس دارد و بر اثر ترس ازقدرت گرفتن و حمله احتمالی هند به آن کشور، پاکستان هم سعی میکند که قدرتی نشان دهد طوریکه مردم پاکستان بعد از انفجار بمب های اتمی هند به خیابانها ریخته و خواستار بمبهای اتمی اسلامی از دولت شدند تا بتوانند در مقابل بمبهای اتمی هندی خودی نشان دهند. از طرف دیگر پاکستان دارای حکومتی اسلامی بوده و سعی میکند با داشتن چنین سلاحی جایگاه ویژه ای در جهان اسلام بدست آورد

بعد از اجرای اعمال انفجار اتمی توسط هند و پاکستان، کشورهای غربی درصدد برآمدند که این دو کشور را مجازات اقتصادی نمایند. اینگونه مجازاتها هم البته دودش به چشم مردم این دو کشور میرود و بس. بنابراین مردم هند و پاکستان از هر طرف ضربه میخورند، ضربه نداشتن قدرت و پایگاه جهانی، ضربه داشتن بمب اتمی و نشان دادن آن، ضربه نا آگاهی به عواقب حاصله ار داشتن بمب اتمی، ضربه اثرات انفجارات، ضربه مجازاتها و محکومیتهاو... و... و....

دیروز امریکا و فرانسه، امروز هند و پاکستان، فردا نوبت کدامین است؟ آیا نوبت بعدی اسرائیل و دولت مخالف صلح بنیامین نتانیاهو میباشد که بخواهد قدرت بازو به فلسطین بیدفاع و کشورهای عرب و مسلمان نشان دهد؟؟

بنابراین راه حل، نه محکومیت و نه مجازات کشورها، بلکه تنها راه ممکن این است که همه کشورهای دارای بمب اتمی و در راس آنها امریکا پای میز مذاکره و امضاء قرارداد بین المللی ممنوعیت کامل و بدون شرط هر نوع امکان استفاده و آزمایش این بمبها نشسته و پیمان بندند تا نه تنها استفاده و آزمایش آنها صورت نگیرد، بلکه همه کشورها بطور کلی و برای همیشه اقدام به نابودی کامل این بمبها نمایند. تا چنین اقدامی صورت نگیرد هر نوع محکومیت و مجازات کشورها فاقد هر نوع ارزشی بوده و همه قدرت خود را به رخ دیگران و همدیگر خواهند کشید

ایکاش از آن روزی که ما به آن درجه از رشد و آگاهی و انسانیت برسیم تا هر نوع سلاحی را که بر علیه انسان بکار میرود نابود کنیم و در صلح و مسالمت زندگی کنیم

بامید آنروز

صالح موسوی

منتشر شده در ماهنامه خانواده، چاپ نروژ، تیر 1377

بازگشت به صفحه اصلي

بالا