www.kallaj.com

     

Gro Harlem Brundtland رئیس سازمان بهداشت جهانی

سازمان بهداشت جهانی یکی از ارگانهای سازمان ملل متحد بوده و مقر آن در سوئیس میباشد. در طی ده سال اخیر ریاست این سازمان بعهده یک ژاپنی بوده که وظیفه خود را بنحو شایسته ای انجام نداده و در طی آندوره رفاقت بازی و پارتی بازی بر امتیاز صلاحیت چربیده است. این بار گرو هارلم بروندتلاند، نخست وزیر پیشیننروژ در رأس این سازمان جهانی قرار میگیرد. نخست وزیر کنونی نروژ در پیام تبریک خود به ایشان گفت که سابقه وسیع سیاسی و علم پزشکی گرو هارلم این مسئولیت را برای او سهل تر کرده، و او کسی است که میتواند از عهده این مسئولیت باموفقیت کامل برآید. نمایندگان مجلس نروژ همگی به ایشان تبریک گفته و اظهارنظراتی نیز نمودند. از جمله رهبر حزب مسیحی حاکم گفت که او از ایشان میخواهد که احترام عمیق به نظرات کشورهایی که با مسئله سقط جنین مخالف هستند قائل شود. و رهبر حزب پیشرو گفت که خانم گرو هارلم در زمانی که نخست وزیر کشور بودند جهت امر بهداشت کار زیادی نکردند، حالا ببینیم در سطح جهانی چه میکنند.

خانم گرو هارلم در روز ببستم آوریل 1939 در شهر بروم چشم به جهان گشود. در سال 1957 دیپلم گرفته،در نروژ تحصیلات پزشکی را شروع و در سال 1965 دکترای خود را ازدانشگاه هاروارد آمریکا اخذ نمود. سپس دو سال بعنوان پزشک عمومی مشغول به کار شد و طی سالهای1968 تا 1974 نیز بعنوان پزشک متخصص به کاز خود ادامه داد. از سال 1974 تا سال 1975 وزیر محیط زیست شد. و در تاریخ چهارم فوریه 1981 به مسند نخست وزیری رسید که این دوره کوتاه بود و بیشتر از هشت ماه طول نکشید. سپس برای بار دوم در سال 1986 به مقام نخست وزیری رسید که این بار توانست تا سه سال در قدرت بماند. و بالاخره برای سومین بار در نوامبر 1990 نخست وزیر شد که تا پنج سال در همان مقام باقی بود تا اینکه خود او شخصا بخاطر دلایل شخصی از این مقام استعفاء کرد.

معروفیت جهانی گرو هارلم برمیگردد به سال 1986 زمانیکه او کابینه خود را که متشکل از هشت زن و نه مرد بود معرفی نمود. رسانه های خبری جهان آنوقت از او بعنوان پیشروترین زن و مبارز راه برابری حقوق زن و مرد نام بردند. یکسال بعد براین محبوبیت جهانی افزوده شد چرا که او گزارش خود را به سازمان ملل در مورد مجیط زیست و رشد مداوم ازائه کرد. گزارشی که در آن به مسئله رشد اقتصادی و صنعتی جهان تاکید دارد ضمن اینکه معتقد است باید برای حفظ محیط زیست نیز اهمیت قائل شد و نه اینکه با هدف رشد اقتصادی محیطی را که در آن بسر میبریم آلوده و در معرض نابودی قرار دهیم. مطبوعات جهان آنوقت به او لقب مادرزمین نام دادند. در سال 1994 در کنفرانس جهانی جمعیت در قاهره که توسط سازمان ملل برپا شده بود اعلام کرد که همه دولت های جهان باید مسئله سقط جنین را به انتخاب خود زنها گذاشته و هیچ نوع محدودیتی برای آن قائل نشوند. این مسئله با مخالفت نیروهای مذهبی هم در جوامع مسیحی و هم اسلامی گردید. گرو هارلم اولین زنی است که به سمت ریاست بهداشت جهانی برگزیده میشود. بعد از اعلام انتخاب ایشان، وی در مصاحبه ای اعلام کرد که تاکنون به مسئله بهداشت در سطح حهانی توجه کامل نشده و تمامی تلاش خود را در این زمینه به کار خواهد بست تا این مسئله حیاتی درصدر بحث های جهانی قرار گیرد. او همچنین گفت که همیشه صحبت برآن بوده که فقر باعث مشکلات بهداشتی میشود ولی باید بدانیم که ضمن اینکه این مطلب درست است اما عدم بهداشت نیز منجر به فقر میگردد بنابراین باید توجه خاصی به این مسئله مبذول گردد.

ضمن تبریک به خانم گرو هارلم امیدواریم که ایشان در این ارگان جهانی بتواند قدمهای مثبتی در زمینه اصلاح و تقویت بهداشت در کشورهای فقیر جهان بردارد و ما شاهد بهتر شدن وضع بهداشت جهان در آینده باشیم.

صالح موسوی

منتشر شده در ماهنامه خانواده، چاپ نروژ، فروردین 1377

نوشته های من