www.kallaj.com

     

حمله به عراق

چهارشنبه شب شانزدهم دسامبر 98 ورق دیگری بر صفحات تاریخ افزوده شد. شبی که در آن امپریالیسم مدرن امریکا و امپریالیسم پیر انگلیس لشگرکشی و تجاوز به کشوری در آن سوی جهان را انجام دادند. شبی که ملت مظلوم عراق تا صبح درزیر نعره های باران بمب های ویرانگر امریکائی انگلیسی در پناهگاهها بر خود لرزیدند. شبی که حاکم دیکتاتور عراق بدون واهمه از بمبارانها نقشه استفاده سیاسی از این جریانات را میکشید

بعد از شروع حمله نخست وزیر باصطلاح سوسیال دمکرات انگلیس اعلام کرد که درگیری ما با عراق ، نه با مردم آن کشور بلکه با صدام است، و قصد ما به حداقل رساندن قدرت نظامی صدام برای جلوگیری از هرگونه حمله احتمالی او به کشورهای همسایه اش میباشد

همه مردم جهان که ذره ای از انصاف و احساس و عدالت در وجودشان باشد میدانند که هرچه که او گفت دروغ محض بود، زیرا همانطور که دیدیم نه صدام، بلکه مردم مظلوم عراق بودند که ضربه دیدند. دوم اینکه چرا وقتی همین صدام همسایگان ایرانی اش را مورد حملات قرار میداد از وی حمایت میکردند و به او کمک میکردند ولی حالا دلشان برای همسایگان عراق سوخته است

این حمله به هر دلیل که انجام شده بود سه نتیجه مشخص داشت. یکی اینکه مردم عراق دوباره ضربه خوردند، دوم اینکه کلینتون توانست دوباره توجه افکار عمومی امریکا را از جریان رسوائی سکس خود منحرف کند، و این در حالی بود که احتمال میرفت بزودی از مقام ریاست جمهوری عزل گردد. و سوم اینکه صدام که قدرت خود را برپایه سوءاستفاده از احساسات پاک و ضد امپریالیستی مردم عراق بنا کرده قدرت و نفوذ خود را با این شعار که وطن مورد هجوم بیگانگان قرار گرفته قوی تر و با ثبات تر کرد. با توجه به این نتایج باید گفت که انسان شرمش میشود از سیاست و سیاست بازی. چطور میشود به سیاست و سیاستمداران اعتماد کرد؟ اوضاع طوری شده که کشوری مثل نروژ که معمولا سعی در حمایت از حقوق بشر در سراسر جهان میکند، این بار کورکورانه به حمایت از این حملات برخاسته و رنج ها و بدبختی های مردم عراق را فقط و فقط مربوط و متوجه صدام میداند و از امریکا و انگلیس کاملا حمایت میکند

درحالیکه بمب ها برفراز بغداد میبارید شورای امنیت سازمان ملل جلسه ای غیرعلنی در پشت درهای بسته داشته و به بررسی اوضاع عراق میپرداختند و در این حال امریکا و انگلیس بدون توجه به نتیجه آن جلسه حمله را شروع کردند و حتی توجهی به مخالفت های روسیه و چین و ابراز تاسف و نگرانی فرانسه و سوئد و ایتالیا هم نکردند

دبیر کل سازمان ملل بعد از شنیدن حملات با چهره ای غمگین در حضور خبرنگاران حاضر شده و گفت که امروز یک روز غم انگیز برای سازمان ملل و برای همه جهان است. او با این جمله اعتراض عمیق خود را نسبت به این حملات اعلام کرد

دو مسئله باعث شده که امریکا بتواند با خیالی آسوده به چنین حمله ای دست بزند. یکی بخاطر اینکه بعد از فروپاشی شوروی حالا امریکا خود را تنها قدرت بزرگ دنیا دانسته و خود را ارباب، صاحب و پلیس دنیا میداند. و دوم اینکه نقشه های دقیق استراتژیک عراق را در دست داشته و میدانسته که میتواند هر نقطه را که بخواهد براحتی مورد حمله قرار دهد، و این دومی را البته مدیون گزارشات محرمانه بازرسان سازمان ملل و بویژه رئیس گروه یعنی ریچارد باتلر میباشد که معلوم نیست چرا این گزارشات که باید در سازمان ملل باشد سراز پنتاگون درآورد

این حمله موقعیت سازمان ملل را در جهان تضعیف کرد. حال باید اعضای دیگر سازمان ملل که رهبری و اربابی بلامنازع امریکا بر حهان را خواستار نمیباشند سعی در استحکام و قدرت سازمان ملل کرده و سعی کنند تا سازمان ملل قوی و باقدرت بتواند در جهت صلح و رفاه مردم جهان بکوشد، و هیچ کشوری حق حمله و تجاوز به کشور دیگری را نداشته باشد و اگر حقوقی در جائی از جهان تضییع شد سازمان ملل راسا به صحنه آمده نه اینکه امریکا قیم آن باشد. در رابطه با مسئله عراق هم باید سازمان ملل سعی کند که اولا درمورد شیوه های فشار آوردن به صدام حسین تجدید نظر کند چرا که تحریم های اقتصادی و اقدام نظامی فقط مردم بیدفاع عراق را گریبانگیر شده و صدام نه تنها از این مسائل ضربه ندیده بلکه حتی از آن بعنوان تبلیغ سیاسی به نفع خویش نیز استفاده میکند. دوم اینکه سعی کند تا بازرسان آن سازمان از بین افراد بیطرف و غیرامریکائی انگلیسی انتخاب شده و اطلاعات و کزارشات کسب شده از عراق، نه راه پنتاگون بلکه فقط و فقط به سازمان ملل راه برد

صالح موسوی

منتشر شده در ماهنامه خانواده، چاپ نروژ، دی 1377

نوشته های من