www.kallaj.com

     

کمیسیون ارزشها

بطور کلی میشود ارزشها را به دو بخش مادی و معنوی تقسیم کرد. ارزشهای مادی تمامی مایملک، اجناس، منقولات و اشیاء و نظایر آن را شامل میشود. ارزشهای معنوی به ارزشهایی گفته میشود که به معنویت انسان، حقوق فردی و اجتماعی، همبستگی، مشارکت، وحدت، امداد و کمک رسانی، اخلاقیات و غیره مربوط میشود. همه ما انسانها نیازمند و وابسته به هر دو نوع نامبرده میباشیم، و زندگی ما بدون آنها تقریبا ناممکن میگردد. در دنیای کنونی توجه ما انسانها بیشتر به سوی ارزشهای مادی سوق پیدا کرده و ارزشهای معنوی در مقابل ارزشهای مادی کمی رنگ پریده تر شده اند.

البته میزان و درجه این مطلب در بین افراد و جوامع مختلف متفاوت میباشد، ولی در مجموع ما در زندگی روزمره مان بیشتر سرگرم ارزشهای مادی هستیم تا معنوی.

اخیرا نخست وزیر نروژ طرحی بنا کرده تا ارزشهای معنوی را هم در کنار ارزشهای مادی به بحث و مسائل درجه یک اجتماعی بکشاند. برای همین منظور کمیسیونی تشکیل داده بنام کمیسیون ارزشها، که اعضای آن از میان محققین، دانشمندان، فرهنگیان، ورزشکاران، نمایندگان ادیان مختلف، کارگران، کشاورزان و محصلین و دانشجویان انتخاب شده اند. از جمله اعضای کمیسیون میتوان از افرادی چون دبیر کل شورای اسلامی و مشاور در امور حمایت از کودکان اقای کببا سککا نام برد. سککا در اصل اهل کشور گامبیا میباشد. یک دختر ویتنامی محصل و یک خانم پاکستانی، دیگر اعضای کمیسیون میباشند. از انتخاب این افراد میتوان اظهار خوشحالی کرد که نخست وزیر نروژ به مسائل خارجیان نیز اظهار توجه و علاقه مینماید. این کمیسیون شامل دو بخش هیئت مدیره، متشکل از 12 نفر و نیز شورایی به تعداد سی و هفت نفر میباشد. ریاست این کمیسیون را یک خانم حقوقدان 45 ساله نروژی عهده دار خواهد بود. او متخصص در حقوق بشرو تجربه فعالیت های مربوط به سازمان ملل از جمله در یوگسلاوی و کامبوج میباشد.

مسئولیت هیئت مدیره نوشتن گزارشات طی دوره ای و نیز گزارش نهایی میباشد. مهمترین هدف کمیسیون ایجاد زمینه های لازم برای یک بحث گسترده و وسیع و همه جانبه پیرامون چشم اندازهای مشترک اجتماعی قید شده است. اعضای شورا حداقل دو بار جلسه مشترک خواهند داشت. کمیسیون برای رسیدن به هدفهای خویش از شیوه های مختلف از جمله جلسات گفت و شنود آزاد، تشکیل سمینار، دیدار از سازمانها و نهادها، و نیز تشکیل جلسات مختلف استفاده خواهد کرد. گزارش نهائی کمیسیون باید حداکثر تا بهار سال 2001 در دسترس قرار گیرد. تا آن هنگام گزارش های کوتاه دوره ای، جزوات و نظایر آن منتشر خواهد شد.

کمیسیون تلاش خواهد کرد که شرایط را برای قوام بخشیدن به ارزشهای مشترک مثبت و مسئولیت برای مساعدت و مشارکت و نیز حفظ محیط زیست آماده نماید. علاوه برآن در نظر دارد تا در جهت ایجاد آگاهی وسیع تر در مورد مسائل ارزشی و اخلاقی بکوشد طوریکه زندگی مردم نروژ در سطح وسیعی متاثر از انتخاب آگاهانه ارزشها باشد. البته این کمیسیون هیچ قدرت اجرایی ندارد.

از جمله نکات مثبت این کمیسیون میتوان درمرکز قراردادن ارزشهای اخلاقی و معنوی را نام برد، چیزی که میتواند راهگشای خوبی برای بیدار کردن وجدانهای خفته بوده و بحث و تبادل نظر و تشریک مساعی در این جهت را هموار نماید.از جمله انتقاداتی که به کمیسیون شده این است که دولت میخواهد بدینوسیله اداره زندگی مردم را در دست گیرد. و دیگر اینکه ارزشها دربین افراد متفاوت بوده و بنابراین نزدیک کردن آنها به هم کاری بس دشوار میباشد.

اینکه در عمل این کمیسیون چگونه باشد کاری است که زمان آن را روشن خواهد کرد ولی ما بدیده خوشبینی به آن نگریسته و برای اعضای آن آرزوی موفقیت داریم

.

صالح موسوی

منتشر شده در ماهنامه خانواده، چاپ نروژ، فروردین 1377